Chính sách bảo mật

Cập nhật theo tiêu chí từ Tập Đoàn Dược Phẩm Taisho

Áp dụng với tài nguyên website và các thông tin được chia sẻ theo địa chỉ Địa chỉ website là: http://old1.lipovitan.vn.

Bình luận

Cơ chế bình luận: Toàn bộ các bình luận của quý khách hàng khi truy cập trang web đều được ghi nhận, bao gồm cả thông tin địa chỉ IP và nội dung nháp được soạn thảo. Chúng tôi sẽ tiến hành xét duyệt nội dung sao cho phù hợp với tiêu chí làm việc và tuân thủ theo chính sách phát triển nội dung mà chúng tôi đang ban hành ở thời điểm hiện tại.

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin được chia sẻ từ người dùng. Nội dung chia sẻ và bình luận được hiểu là đáp ứng đầy đủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Media

Xuất phẩm truyền thông: Nếu quý khách hàng tải hình ảnh lên trang web, thì nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Các xuất phẩm truyền thông của chúng tôi được liên kết với các tài khoản trên nền tảng Facebook – Meta, Google – YouTube, Google – Adwords, Google – GDN, TikTok, Nền tảng các trang thương mại điện tử với gian hàng trực thuộc thương hiệu Lipovitan ở Shopee Mall – TikTok Shop Official – Lazada Mall – Tiki Trading.

Cookies

Cần lưu ý: Nếu quý khách hàng viết bình luận trong website, quý khách hàng có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp quý khách hàng không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ ít nhất 1 tuần.

Nếu quý khách hàng vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi quý khách hàng đóng trình duyệt.

Khi quý khách hàng đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu quý khách hàng chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu quý khách hàng thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu quý khách hàng sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết quý khách hàng đã sửa. Cookies này sẽ tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Quy định về nội dung trích dẫn: Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi quý khách hàng truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về quý khách hàng, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của quý khách hàng với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của quý khách hàng với nội dung được nhúng nếu quý khách hàng có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.