CSR

Chương trình 1 LON NƯỚC NHỎ 1 CỘNG ĐỒNG TO

Với sứ mệnh gắn bó và mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng địa phương, chương trình cộng đồng “1 LON NƯỚC NHỎ, 1 CỘNG ĐỒNG TO” được phát động và duy trì suốt những năm qua như lời cam kết của Lipovitan tại Việt Nam.